nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-11 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtását 51.421 ezer forint költségvetési kiadással, 572 ezer forint finanszírozási kiadással,  mindösszesen 51.993 ezer forint együttes kiadással, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását                                          11.817 ezer forint

a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását                                     1.578 ezer forint

a dologi kiadások előirányzatának felhasználását                                           11.785 ezer forint

az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását                        3.866 ezer forint

az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását                        3.351 ezer forint

a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását                                           1.166 ezer forint

a fejlesztési kiadás előirányzatának felhasználását                                          17.857 ezer forint

a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását                                         572 ezer forint

összegben jóváhagyja.

2. §


Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §


(1)       Az önkormányzat a 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 58.613 ezer forintban állapítja meg.

(2)       Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 6.620 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.


4. §


A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §


(1) Az önkormányzat a 2018. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. számú melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. számú melléklet szerint fogadja el.


6. §


Az önkormányzat a kiadási főösszegből

a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,

b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel,

c) a tartalékokat a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja.

7. §


Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,

b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,

c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti
részletezéssel,

d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2018-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2018-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §


(1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2018.12.31-i fordulónappal a 13. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2018.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2018. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

(4) A rendelet 16. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.

(5) A rendelet 17. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.

(6) A rendelet 18. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.

(7) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

                                                                                                                                                    

A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.


Meződ, 2019. május 8.Merk Zsolt                                                                                         Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetve.

2019. május 10.


Dr. Kajdon Béla jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
774.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!