nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a járműforgalom szabályozásáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete


a járműforgalom szabályozásáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cik (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:
1.§ (1) A képviselő-testület

a) a József Attila utcát ,

b) a Nádor utcát és a

c) Máriatelepet

zsákutcává  nyilvánítja.        (2) A   30 km/h   korlátozott sebességű övezetté nyilvánított közterületeket az 1. melléklet tartalmazza.    2.§ (1) Ez a rendelet 2015. december 1.  napján  lép hatályba.

      (2) Hatályát veszti a járműforgalom szabályozásáról szóló 12/2010. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet.


                     Polyák István Vilmos                                                   Némethné  dr. Jenei Éva

                          polgármester                                                                    jegyző
Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.november 24.napján kifüggesztéssel kihirdettem.Szabadbattyán, 2015.november 24.


Némethné  dr. Jenei Éva

Jegyző

  1. melléklet a 36/2015. (XI.24.)  önkormányzati rendelethez

              

30 km/h   korlátozott sebességű övezetté nyilvánított közterületek

1. Liget u.

2. Rákóczi u.

3. Sport u,

4. Akácfa

5. Hársfa,u.

6. Nefelejcs u.

7. Csók I. u.

8. Barátság u.

9. Szabadság u.

10. Bem u.

11. Kölcsey u.

12. Damjanich u.   Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!