nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-28 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselőtestületének

11/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásrólSzabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselőtestülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével -  az ebrendészeti hozzájárulásról a következőket rendeli el:


  1. § A Képviselőtestület ebrendészeti hozzájárulás mértékét 0 Ft-ban állapítja meg.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                Polyák István Vilmos                                                             Némethné dr. Jenei Éva

                     polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihírdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015. június 8.napjától 2015. június 26.napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. június 27.Némethné dr. Jenei Éva

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
11/2015.(VI.27.)
39.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!