nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 4/2016. (V.11..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-12 -tól
Orosztony község képviselő testületének 4/2016. (V.11..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás/ és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás /

és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásárólOrosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtásáról szóló rendelkezések, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása alapján az alábbi rendelet alkotja:A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  73 053.000,- Ft bevétellel

  63 407.000,- Ft kiadással

jóváhagyja.

3.§.


Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. és 3.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások összesen:                                       59760 e Ft

Ebből: 

                        személyi juttatások                                                      12 113  e Ft

                        munkaadókat terhelő járulékok                                     2 428    e Ft

                        dologi jellegű kiadások                                      12 765    e Ft

                        szociális  támogatások                                      10 884     e Ft

                       speciális támogatások ( pénzeszközátadások)            21 570    e Ft

A működési kiadások részletezését a 5.  6. és 7.mellékletek tartalmazzák.

5.§.


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                             3 647   e Ft

        ebből                  - beruházás ( tárgyi eszk. vásárlás)                     0   e Ft

                                   - felújítás                                                           3 647 e Ft.


  A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a Képviselő-testület a 8 . melléklet találhatók szerint fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


7.§.


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa  . 9.721 e Ft.


(2) A maradványt a 9 . melléklet tartalma szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.8.§.


(1) Az eredmény-kimutatást a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


9. §.


Orosztony község Önkormányzata 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján 251 321  e Ft-ban állapítja meg a 11.  és 12. mellékletekben foglaltak szerint.9.§.


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                Szőllősi Tiborné                                      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                        polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. május 11.Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
12.71 KB
2. melléklet
14.8 KB
3. melléklet
14.58 KB
4. melléklet
11.15 KB
5. melléklet
17.41 KB
6. melléklet
11.6 KB
7. melléklet
11.46 KB
8. melléklet
10.9 KB
9. melléklet
10.12 KB
10. melléklet
18.89 KB
11. melléklet
39.01 KB
12. melléklet
17.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!