• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2021.09.02.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

6. §7

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

7. §8

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

8. §9

9. §10

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

10. §11

11. §12

12. §13

7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

8. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

16. §17

9. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

17. §18

10. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

18. §19

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

12. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. § Hatályát veszti az MMA tv.

a)41

b)42

c)43

d)44

e)45

f)46

g)47

h)48

i)49

13. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

41. §50

14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

42. §51

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

43. §52

44. §53

45. §54

46. §55

16. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

47. §56

48. §57

49. §58

50. §59

51. §60

52. §61

53. §62

54. §63

55. §64

56. §65

57. §66

58. §67

59. §68

60. §69

61. §70

62. §71

63. §72

64. §73

65. §74

66. §75

67. §76

68. §77

69. §78

70. §79

71. §80

1.81

2.82

3.83

4.84

5.85

6.86

7.87

8.88

9.89

10.90

11.91

12.92

13.93

14.94

15.95

16.96

17.97

18.98

19.99

20.100

21.101

22.102

23.103

24.104

25.105

26.106

27.107

28.108

29.109

30.110

31.111

32.112

33.113

34.114

35.115

36.116

37.117

72. §118

1.119

2.120

3.121

4.122

5.123

6.124

7.125

8.126

9.127

10.128

11.129

12.130

13.131

17. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

73. §132

74. §133

75. §134

76. §135

77. §136

18. Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény módosítása

78. §137

19. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

79. §138

80. §139

81. §140

82. §141

83. §142

84. §143

85. §144

86. §145

87. §146

88. §147

89. §148

90. §149

91. §150

92. §151

93. §152

94. §153

20. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény módosítása

95. §154

96. §155

97. §156

98. § (1)157

(2)158

(3)159

21. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

99. §160

100. §161

101. §162

102. §163

103. §164

104. §165

22. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény módosítása

105. §166

23. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény módosítása

106. § Nem lép hatályba a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény

a)167

b)168

24. Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi L. törvény módosítása

107. §169

25. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény módosítása

108. §170

26. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

109. §171

27. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 9. §, a 98. § (2) bekezdése és a 7. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. §, a 65. §, a 69. §, a 71. § 1., 2. és 33. pontja, a 72. § 5. és 12. pontja, a 98. § (3) bekezdése, valamint a 8. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 4–6. §, a 40. § c) pontja, az 56. § és a 106. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 30. § és a 38. § 2022. november 5-én lép hatályba.

111. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

112. § A 14. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4e. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez172

2. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez173

3. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez174

4. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez175

5. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez176

6. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez177

7. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez178

8. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez179

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 18.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 110. § (6) bekezdése alapján 2022. november 5-én lép hatályba.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 110. § (6) bekezdése alapján 2022. november 5-én lép hatályba.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 56. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

66

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 71. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 71. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 71. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 71. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 71. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 71. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 71. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 71. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 71. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 71. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 71. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 71. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 71. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 71. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 71. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 71. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 71. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 71. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 71. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 71. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 71. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 71. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 71. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 71. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 71. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 71. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 71. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 71. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 71. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 71. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 71. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 71. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 71. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 71. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 71. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 72. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 72. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 72. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 72. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 72. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 72. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 72. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 72. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 72. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 72. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 72. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 72. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 72. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 72. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 98. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 98. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 98. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 106. § a) pontja a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

168

A 106. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.