• Tartalom
Oldalmenü

16/2011. (V. 31.) KüM határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIV. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről

2011.05.31.
Az 1931. évi VII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény 13. Cikke az alábbiak szerint rendelkezik a felmondásról:
„A jelen egyezményt megerősítő minden tag azt az egyezmény hatálybalépésének kezdő időpontjától számított tízévi időtartam elteltével a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főtitkárjához intézett írásbeli jegyzékkel felmondhatja, aki a felmondást lajstromozza. A felmondás csak a titkárságnál történt lajstromozástól számított egy év elteltével válik hatályossá.”
A felmondás lajstromozásának dátuma: 2010. május 25.
A felmondás hatálybalépésének dátuma: 2011. május 25.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi XCIV. törvény 2. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. Egyezmény felmondása 2011. május 25-én, azaz kettőezer-tizenegy, május huszonötödikén hatályba lép. Ezzel egyidejűleg az 1926. évben, Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1931. évi VII. törvény hatályát veszti.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás