• Tartalom
Oldalmenü

48/2010. (XI. 26.) KüM határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIII. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről

2010.11.26.
Az 1928. évi XXX. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény 8. Cikke az alábbiak szerint rendelkezik a felmondásról:
„A jelen egyezményt megerősítő minden tag azt az egyezmény hatálybalépésének kezdő időpontjától számított ötévi időtartam elteltével a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főtitkárjához intézett írásbeli jegyzékkel felmondhatja, aki a felmondást lajstromozza. A felmondás csak a titkárságnál történt lajstromozástól számított egy év elteltével válik hatályossá.”
A felmondás lajstromozásának dátuma: 2010. május 25.
A felmondás hatálybalépésének dátuma: 2011. május 25.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi XCIII. törvény 2. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. Egyezmény felmondása 2011. május 25-én, azaz kettőezer-tizenegy, május huszonötödikén hatályba lép. Ezzel egyidejűleg az 1925. évben, Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXX. törvény hatályát veszti.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás