• Tartalom
Oldalmenü

1989. évi 21. törvényerejű rendelet

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 1982. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alapokmánya módosításának kihirdetéséről1

1989.10.19.

(Az Alapokmánynak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank kormányzótanácsa 417. számú határozatával történő módosítását a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1987. október 24-én elfogadta. Erről a Magyar Nemzeti Bank a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot értesítette. Az Alapokmány módosítása 1989. február 16-án hatályba lépett.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Alapokmánya VIII. cikke a) pontjának a 417. számú kormányzótanácsi határozattal módosított szövegét e törvényerejű rendelettel kihirdeti. 2

2. § A módosítás szövegének hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

,,VIII. cikk
Módosítások
a) Egy tagnak, kormányzónak vagy ügyvezető igazgatónak a jelen Alapokmány módosítására irányuló bármilyen javaslatát a Kormányzótanács elnökéhez kell eljuttatnia, aki azt a Tanács elé terjeszti. Ha a javasolt módosítást a Kormányzótanács jóváhagyja, a Bank — körlevél vagy távirat útján — valamennyi tagtól megkérdezi, hogy elfogadja-e a javasolt módosítást. Ha a tagok háromötöde, feltéve, hogy rendelkezik az összes szavazat 85%-ával, elfogadta a javasolt módosítást, a Bank ezt a tényt valamennyi tagnak címzett hivatalos közleménnyel igazolja.''

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A kihirdetés napja: 1989. október 19.

2

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989: XXXI. törvény 38. § (2) bekezdése az Elnöki Tanácsot megszüntette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás