• Tartalom
Oldalmenü

1988. évi 7. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1985. évi május hó 10. napján aláírt kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1985. évi május hó 10. napján aláírt kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


„KIADATÁSI ÉS BŰNÜGYI JOGSEGÉLYEGYEZMÉNY
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
ÉS A SPANYOL KIRÁLYSÁG KÖZÖTT4

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
és
Őfelsége Spanyolország Királya
elő kívánván mozdítani a két ország közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának megfelelően,
attól az óhajtól vezettetve, hogy megerősítsék a jogi együttműködést a két állam között,
közös egyetértésben kívánván szabályozni a kiadatásra és bűnügyi jogsegélyre vonatkozó kérdéseket,
elhatározták, hogy megkötik ezt az egyezményt, ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték:
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
dr. Borics Gyula igazságügyi minisztériumi államtitkár úr Őnagyméltóságát,

Őfelsége Spanyolország Királya
José Maria Ullrich y Rojas rendkívüli és meghatalmazott nagykövet úr Őnagyméltóságát,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg:

1-35. cikk5

36. cikk

Az Egyezmény alkalmazása során
– a kiadatási és megkeresési ügyekben megküldendő iratokhoz a megkeresett Fél nyelvén készült fordítást kell csatolni;
– a bírósági iratokhoz a megkeresett Fél nyelvén készült fordítást kell csatolni, kivéve, ha a címzett a megkereső Fél állampolgára;
– az igazságügyi miniszterek, illetőleg a magyar legfőbb ügyész saját nyelvükön érintkeznek, szükség esetén átirataikhoz francia nyelvű fordítást csatolnak.

37-38.cikk 6

(Aláírások.)”

3. §7 E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. év február hónap 1. napjától kell alkalmazni.

Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1988. április 25.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

Az egyezményt a 36. cikk kivételével az 1994. évi XIX. törvény 4. §-ának (2) bekezdésének nyolcadik francia bekezdése - 1993. október 11-i visszamenőleges hatállyal - hatályon kívül helyezte.

5

Az egyezményt a 36. cikknek a bűnügyi jogsegély során használandó nyelvek meghatározására vonatkozó rendelkezéseinek kivételével az 1994. évi XIX. törvény 4. §-a (2) bekezdésének nyolcadik francia bekezdése - 1993. október 11-i visszamenőleges hatállyal - hatályon kívül helyezte.

6

Az egyezményt a 36. cikknek a bűnügyi jogsegély során használandó nyelvek meghatározására vonatkozó rendelkezéseinek kivételével az 1994. évi XIX. törvény 4. §-a (2) bekezdésének nyolcadik francia bekezdése - 1993. október 11-i visszamenőleges hatállyal - hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § a 2006: CIX. törvény 164. § (3) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás