• Tartalom
Oldalmenü

1986. évi 7. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Svéd Királyság között Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt bűnügyi jogsegélyszerződés kihirdetéséről.2

2007.01.01.

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között a Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt bűnügyi jogsegélyszerződést e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


„Szerződés
a Magyar Népköztársaság
és a Svéd Királyság között a büntető
ügyekben nyújtandó jogsegélyről4

1-3. cikk

4. cikk

1.

2.

3. A kézbesítendő iratot két példányban kell megküldeni és mellékelni kell hozzá fordítást a megkeresett Fél nyelvén. Iratok kézbesítésére azonban sor kerül abban az esetben is, ha nincs mellékelve hozzá fordítás a megkeresett Fél nyelvén, amennyiben az, akinek részére az iratot kézbesíteni kell, azt önként átveszi.

11. cikk5

1. Bizonyítékok beszerzésére, házkutatásra, személymotozásra, lefoglalásra vagy bizonyítékul szolgáló tárgyak megküldésére, valamint jegyzőkönyvek vagy iratok beszerzésére irányuló megkereséseknek a megkereső Fél bíróságától kell származniuk és azokat a megkeresett Fél bíróságának kell címezni, kivéve a 15. cikkben hivatkozott eseteket. A megkereséseket a megkeresett Fél nyelvén kell elkészíteni, vagy csatolni kell hozzájuk fordítást ezen a nyelven.

(Aláírások.)”

3. § (1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 1986. március 1-jétől kell alkalmazni.

(2)6 E törvényerejű rendelet végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1986. május 7. A jogsegélyszerződést a 4. cikk 3. bekezdésének és a 11. cikk 1. bekezdésének a nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezéseinek kivételével az 1994: XIX. törvény 4. §-a (2) bekezdésének hetedik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A jogsegélyszerződést a 4. cikk 3. bekezdése és a 11. cikk 1. bekezdésének a nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései kivételével az 1994: XIX. törvény 4. § (2) bekezdésének hetedik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 11. cikk 1. bekezdését a nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései kivételével az 1994: XIX. törvény 4. § (2) bekezdésének hetedik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 164. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás