• Tartalom
Oldalmenü

1984. évi 13. törvényerejű rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról kötött genfi európai megállapodás (ADR) 14. cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése az ENSZ főtitkáránál 1984. évi január hó 26. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Genfben, 1957. évi szeptember hó 30. napján aláírt - és az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett - európai megállapodás (ADR) 14. cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyvet e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
Genfben, 1957. évi szeptember 30. napján aláírt
európai megállapodás (ADR) 14. cikk 3. bekezdésének
módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján
aláírt jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvben Részes Felek:
megvizsgálva a Genfben, 1957. évi szeptember hó 30. napján aláírt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló európai megállapodást (a továbbiakban: megállapodás), valamint a megállapodás mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a 14. cikk 3. bekezdésére,
figyelembe véve, hogy a megállapodás Szerződő Felei esetenként nehézségekkel küzdenek a módosítások alkalmazásához szükséges belső intézkedések terén, a megállapodás 14. cikkének 3. bekezdése által előírt három hónapos időszak alatt, amely a módosítás elfogadása és hatálybalépése között eltelik,
kívánatosnak tartva ebből a szempontból a megállapodás 14. cikke 3. bekezdésének módosítását, megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk2

2. cikk

A jegyzőkönyv elfogadása

A jegyzőkönyv a megállapodásban részes Szerződő Felek részére elfogadásra nyitva áll. Az elfogadási okiratot az ENSZ Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

3. cikk

A jegyzőkönyv hatálybalépése

1. A jegyzőkönyv és annak módosítása attól az időponttól számított egy hónap elteltével lép hatályba, amikor az összes Szerződő Fél letétbe helyezte elfogadási okiratát az ENSZ Főtitkáránál.
2. Bármely állam, amely a jegyzőkönyv hatálybalépése után válik a megállapodás részesévé, a jegyzőkönyvvel módosított megállapodásnak lesz részese.

4. cikk

Vegyes rendelkezések

A jegyzőkönyv eredeti angol és francia nyelvű példányát az ENSZ Főtitkáránál helyezik letétbe, aki a megállapodásban részes Szerződő Feleknek és minden olyan államnak, amely később Szerződő Féllé válik, megküldi a jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Aláírta az ENSZ Főtitkára New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján, amikor a Szerződő Felek és más érintett államok elhatározzák, hogy a jegyzőkönyvet megnyitják elfogadásra.”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1984. évi február hó 26. napjától kell alkalmazni.

(2)3 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1984. július 25.

2

Az 1.cikk rendelkezése beépítve az 1979: 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett Megállapodás 14. cikk 3. bekezdésnél.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 163. § (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás