• Tartalom
Oldalmenü

1983. évi 2. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 és a Bolgár Népköztársaság2 között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1981. évi szeptember hó 15. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről3

2007.01.01.

(A Jegyzőkönyv megerősítő okiratait Szófiában, 1982. augusztus 30-án cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt Szerződés módosításáról és kiegészítéséről Budapesten, 1981. évi szeptember hó 15. napján aláírt Jegyzőkönyvet a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:


„Jegyzőkönyv
a Magyar Népköztársaság
és a Bolgár Népköztársaság között
a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély
tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16.
napján aláírt Szerződés módosításáról
és kiegészítéséről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Bolgár Népköztársaság Államtanácsa a jogsegély területén végzett együttműködés elmélyítésére és tökéletesítésére irányuló törekvéstől vezettetve elhatározták, hogy módosítják és kiegészítik a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt Szerződést, és ebből a célból kijelölték Meghatalmazottaikat,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

3. §6

4. §7

5. § A 29. cikk (2) bekezdés hatályát veszti.

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. § (1) A Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok kicserélésének napjától számított 30 nap elteltével lép hatályba; ezek kicserélésére Szófiában kerül sor.

(2) A Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, a családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt Szerződés szerves részét képezi és ugyanaddig marad hatályban, mint maga a Szerződés.

Készült Budapesten, az 1981. évi szeptember hó 15. napján két eredeti példányban, mindkettő magyar és bolgár nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek fent nevezett Meghatalmazottai a Jegyzőkönyvet aláírták és pecséttel ellátták.


(Aláírások.)”

3. §16 E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1982. évi szeptember hó 29. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Bolgár Népköztársaság elnevezése Bolgár Köztársaságra változott.

3

A kihirdetés napja: 1983. április 13.

4

Az 1. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 13. cikkében.

5

Az 2. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 19. cikkében.

6

Az 3. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 22. cikkében.

7

Az 4. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 23/A. cikkében.

8

Az 6. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 29/A. cikkében.

9

Az 7. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 61/A. cikknél.

10

Az 8. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 65. cikknél.

11

Az 9. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 80. cikknél.

12

Az 10. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 80/A-B. cikknél.

13

Az 11. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 82. cikk (4) bekezdésnél.

14

Az 12. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 83. cikknél.

15

Az 13. § rendelkezése beépítve az 1967: 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett Szerződés 83/A. cikknél.

16

A 3. § a 2006: CIX. törvény 163. § (4) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás