• Tartalom
Oldalmenü

1981. évi 7. törvényerejű rendelet

a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január hó 29. napján kötött és az 1962. évi 9. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény 17. cikkének módosításáról Bukarestben, 1979. június 29-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése a Román Szocialista Köztársaság Kormányánál 1980. április 8-án megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január hó 29. napján kötött egyezmény 17. cikkének módosításáról Bukarestben, 1979. június 29-én aláírt Jegyzőkönyvet e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

A Magyar Népköztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormányai
attól az óhajtól vezérelve, hogy folytassák együttműködésüket a Duna folyón a halállomány ésszerű kitermelése és fejlesztése terén,
figyelemmel a haltermelés intenzív növelése és a halászat szabályozása céljából való további együttműködés szükségességére,
úgy ítélve meg, hogy ezen a téren való együttműködésük a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január 29. napján kötött egyezmény alapján jó körülmények között folyik,
elhatározták ezen, az Egyezmény 17. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyvnek a megkötését és evégből kinevezték meghatalmazottaikat:
– A Magyar Népköztársaság Kormánya részéről Rajnai Sándor, a Magyar Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Román Szocialista Köztársaságban;
– a Bolgár Népköztársaság Kormánya részéről Petar Danilov, a Bolgár Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Román Szocialista Köztársaságban;
– a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya részéről Lumir Hanák, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Román Szocialista Köztársaságban;
– a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya részéről Trifun Mikolic, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Román Szocialista Köztársaságban;
– a Román Szocialista Köztársaság Kormánya részéről Vasile Gliga, a Román Szocialista Köztársaság külügyminiszterének helyettesét;
– A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya részéről Vaszilij Ivanovics Drozdenko, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét a Román Szocialista Köztársaságban;
akik, megfelelő formában talált felhatalmazásuk bemutatását követően, megállapodtak a következőkben:

1. cikk2

2. cikk

Ezt a Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni és az utolsó megerősítő okiratnak a Román Szocialista Köztársaság Kormányánál való letétbe helyezése után lép véglegesen hatályba, rendelkezéseit azonban az aláírás napjától ideiglenes jelleggel alkalmazzák.
Készült Bukarestben, 1979. június 29-én egy eredeti magyar, bolgár, cseh, szerb-horvát, román és orosz nyelvű példányban, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. §3 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1979. évi június 29. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról a halgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1981. június 3.

2

Az 1. cikk szöveg beiktatva az 1962: 9. tvr. szövegébe.

3

A 3. § a 2006: CIX. törvény 163. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás