• Tartalom
Oldalmenü

1981. évi 23. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás módosításának kihirdetéséről2

2007.01.01.

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között, a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában 1967. évi március hó 20. napján Brüsszelben aláírt - az 1967. évi 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett - Megállapodás Budapesten, 1981. évi április hó 24. napján aláírt módosító Megállapodását e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A módosító Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


Megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett
közúti személy- és árufuvarozás tárgyában
Brüsszelben 1967. évi március hó 20. napján aláírt
Megállapodás módosításáról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya attól a kívánságtól vezéreltetve, hogy előmozdítsák a két ország között, valamint területeiken átmenő közúti személy- és árufuvarozásokat, elhatározták, hogy a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20-án aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) módosítják és a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
A Megállapodás 15., 16. és 19. cikkeit törlik.

2. cikk3

3. cikk

A Megállapodás 17., 18., 20. és 21. cikkeinek számozása „16., 17., 18. és 19.”-re változik.

4. cikk

Ez a Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Rendelkezéseit ideiglenesen 1980. évi január hó 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt Budapesten, 1981. évi április hó 24. napján, két eredeti, francia nyelvű példányban.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. évi január hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2)4 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1981. november 4.

3

A 2. cikk rendelkezése beépítve az 1967: 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett Megállapodás 15. cikknél.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 163. § (2) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás