• Tartalom
Oldalmenü

1981. évi 2. törvényerejű rendelet

a Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt magyar–jugoszláv Konzuli Egyezmény kiegészítéséről Budapesten, 1980. június 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről1

1990.12.31.

(A megerősítő okiratok kicserélése Belgrádban, 1980. november 28-án megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt és az 1964. évi 3. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-jugoszláv konzuli egyezmény kiegészítéséről Budapesten, 1980. június 5-én aláírt egyezményt ezzel a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A kiegészítő egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


Egyezmény
a Magyar Népköztársaság2 Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Kormánya között a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt
magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény kiegészítéséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
attól az óhajtól áthatva, hogy az országaik közötti baráti kapcsolatok alapján konzuli kapcsolataikat tovább erősítsék
elhatározták, hogy módosítják és kibővítik a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezményt,
s ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték
a Magyar Népköztársaság Kormánya
Roska István
külügyminiszter-helyettest,
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
Milan Veres
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet a Magyar Népköztársaságban,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően a következőkben állapodtak meg:

1. cikk3

2. cikk4

3. cikk5

4. cikk6

5. cikk7

6. cikk8

7. cikk9

8. cikk10

9. cikk

(1) Ez a kiegészítő Egyezmény a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény szerves része, s külön fel nem mondható. A kiegészítő Egyezmény az 1963. évi magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény hatályának megszűntével veszti hatályát.
(2) Ez az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően megerősítésre szorul és a megerősítő okiratok kicserélésétől számított harmincadik napon lép hatályba.
Készült Budapesten, az 1980. évi június hó 5. napján, két eredeti példányban, mindkét példány magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. december 26. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1981. február 19.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 18/A. cikknél.

4

Az 2. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 18/B. cikknél.

5

Az 3. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 25/A. cikknél.

6

Az 4. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 25/B. cikknél.

7

Az 5. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 26. cikknél.

8

Az 6. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 27. cikknél.

9

Az 7. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 28. cikknél.

10

Az 8. cikk rendelkezése beépítve az 1964: 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény 28/A. cikknél.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás