• Tartalom
Oldalmenü

1980. évi 15. törvényerejű rendelet

a Nemzetközi Polgári Repülésről Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság2 megerősítő okiratának letétbe helyezése a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet főtitkáránál Montrealban, 1977. évi december hó 19. napján megtörtént. A módosítás 1980. évi február hó 15. napján lépett hatályba.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Nemzetközi Polgári Repülésről Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezménynek – Montrealban, 1974. évi október hó 16. napján aláírt – módosító jegyzőkönyvét e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzőkönyv a hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


Jegyzőkönyv
a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény
módosításáról

(Aláírva Montrealban, az 1974. évi október hó 16. napján.)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése
a Montrealban, az 1974. évi október hó 14. napján tartott 21. ülésén
figyelembe véve, hogy a Szerződő Államok általános kívánsága a Tanács tagjai számának az emelése,
helyesnek találva, hogy a Tanácsban három további tagsági helyet létesítenek és ehhez képest a tagok számát harmincról harmincháromra emeljék annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a választás második és különösen harmadik részében megválasztott államok képviseletének növelését,
szükségesnek tartva a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt egyezménynek az említett célból történő módosítását,
1. jóváhagyta az említett egyezmény 94. cikkének a) bekezdésével összhangban az egyezmény következő javasolt módosítását,
Az egyezmény 50. cikke a) bekezdésének első mondatát módosítani kell olyan módon, hogy a „harminc” szót „harminchárom”-mal kell helyettesíteni;
2. az említett egyezmény 94. cikke a) bekezdésének értelmében nyolcvanhatban határozta meg azoknak a Szerződő Államoknak a számát, amelyeknek megerősítése után az említett javasolt módosítás hatályba lép;
3. elhatározta, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet főtitkára jegyzőkönyvet készít angol, francia és spanyol nyelven, amely egyaránt hiteles; a jegyzőkönyv tartalmazza az említett javasolt módosítást, és a következő megállapításokat:
a) a jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és főtitkára írja alá;
b) a jegyzőkönyvet minden állam megerősítheti, amely a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményt megerősítette vagy ahhoz csatlakozott;
c) a megerősítő okiratokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni;
d) a jegyzőkönyv az azt megerősítő államok között azon a napon lép hatályba, amikor a nyolcvanhatodik megerősítő okiratot letétbe helyezik;
e) a főtitkár haladéktalanul értesíti az összes szerződő államot a megerősítő okiratok letétbehelyezésének a napjáról;
f) a főtitkár haladéktalanul értesíti az egyezményben részes minden államot arról a napról, amikor a jegyzőkönyv hatályba lép;
g) a jegyzőkönyv azon Szerződő Állam tekintetében, amely azt az említett nap után erősíti meg, akkor lép hatályba, amikor megerősítő okiratát a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél letétbe helyezi.
Ehhez képest, a Közgyűlés említett intézkedésének megfelelően
a Szervezet főtitkára elkészítette a jegyzőkönyvet;
ennek hiteléül a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Közgyűlése 21. ülésének elnöke és főtitkára – a Közgyűlés felhatalmazása alapján – aláírja a jegyzőkönyvet.
Készült Montrealban, az 1974. évi október hó 16. napján, egyetlen példányban angol, francia és spanyol nyelven, amely egyaránt hiteles. A jegyzőkönyv a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet irattárában marad letétben; hiteles másolatát a Szervezet főtitkára megküldi a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt egyezményben részes összes államnak.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1980. évi február hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2)3 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1980. július 31.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 163. § (1) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás