• Tartalom
Oldalmenü

1952. évi 14. számú törvényerejű rendelet

a „Magyar Népköztársaság kiváló művésze” és a „Magyar Népköztársaság érdemes művésze” cím adományozásáról szóló 1950. évi 27. számú törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről.1

1990.12.31.

1. § Az 1950. évi 27. szám⋅ törvényerejű rendelet 1. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szocialista kultúra fejlesztése terén kimagasló érdemeket szerzett művészek részére kitüntető cím adományozható”.

2. § (1) A „Magyar Népköztársaság kiváló művésze”, illetőleg a „Magyar Népköztársaság érdemes művésze” halála esetén özvegyét havi 1500.- forint, illetőheg havi 1000.- forint nyugdíj illeti meg.

(2) Az árvaellátás és a szülői nyugdíj összegét az (1) bekezdésben meghatározott özvegyi nyugdíj alapján kell megállapítani.

(3) A hozzátartozók részére megállapított nyugdíjak együttes összege a meghalt művészt megillető nyugdíj összegét nem haladhatja meg. Egyebekben az özvegyi nyugdíjra, az árvaellátásra és a szülői nyugdíjra az 1951. évi 30. számú törvényerejű rendelet és az azt módosító és kiegészítő rendeletek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. § A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról a népművelési miniszter gondoskodik.


Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke.


Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára.

1

A törvényerejű rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás