• Tartalom
Oldalmenü

1947. évi XIX. TÖRVÉNY

a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában1

2007.01.01.

1. §2

2. § Minden község (város) köteles a területén levő szovjet katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban tartani.3

3. §4

4. §5 A jelen törvény a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról – a honvédelemért felelős miniszterrel és az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1947. július 29. Lásd az 1945: IX. törvényt.

2

Az 1. §-t hatályon kívül helyezte az 1949: I. törvény 3. §-a.

4

A 3. §-t az 1962. 10. törvényerejű rendelet 2. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § a 2006: CIX. törvény 167. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás