• Tartalom
Oldalmenü

1937. évi XXIII. törvénycikk a menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezése tárgyában Budapesten, 1936. évi szeptember hó 18-án kelt magyar-brit pótszerződés becikkelyezéséről1

1937.09.19.
Megjelent az Országos Törvénytár 1937. évi szeptember
hó 19-én kiadott 15. számában
(A megerősítő okiratok Londonban 1937. évi július hó
13. napján cseréltettek ki)

1. § A menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezése tárgyában Budapesten, 1936. évi szeptember hó 18-án kelt magyar-brit pótszerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett pótszerződés magyar szövege a következő:

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és Ő Felsége Nagy-britannia, Írország és a Tengerentúli Brit Birtokok Királya, India Császára a menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezését óhajtván, elhatározták, hogy ebből a célból Pótszerződést kötnek avégett meghatalmazottaikat kinevezték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következőkben állapodtak meg:

1. cikk A Bécsben, 1873. évi december hó 3. napján kelt Kiadatási Szerződés II. cikke a következő záradék hozzáadásával módosul:

„A megkeresett Magas Szerződő Fél szabad elhatározásából kiadatást engedélyezhet olyan cselekményért is, amely miatt e cikk előbbi rendelkezései szerint a kiadatás nem kötelező ugyan, a cselekmény azonban mindkét Magas Szerződő Félnek törvényei szerint legalább kétévi szabadságvesztésbüntetéssel büntethető olyan bűntett vagy vétség, amely miatt az említett törvények értelmében a kiadatás engedélyezésének helye van.”

Területi alkalmazásra és hatálybalépésre vonatkozó rendelkezések.

1

Az Igazságügyi Közlöny 2004. évi 4. számában megjelent 8001/2004. (IK 4.) IM tájékoztatóval közzétett szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás