• Tartalom
Oldalmenü

1926. évi XIX. törvénycikk

a polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt és az 1909 :XIV. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény 27. Cikkének módosítása céljából az 1924. évi július hó 4-én Hágában kelt Jegyzőkönyv becikkelyezése tárgyában.

1926.10.02.

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1926. évi október hó 2-án kiadott 14. számában.)
(Az aláíró hatalmak megerősítő okiratai közül az utolsó megerősítő okirat Hágában 1926. évi május hó 6-án tétetett le.)

1. § A polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt és az 1909 :XIV. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény 27. cikkének módosítása céljából az 1924. évi július hó 4-én Hágában kelt Jegyzőkönyv az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett Jegyzőkönyv francia eredeti szövege és hivatalos magyar fordítása a következő :


Hivatalos magyar fordítás:

Jegyzőkönyv.

A polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyezményben részes Hatalmak lehetővé óhajtván tenni, hogy ehhez az Egyezményhez a negyedik nemzetközi magánjogi értekezleten képviselve nem volt azok az Államok is csatlakozhassanak, amely Államoknak csatlakozási kívánságát a Szerződő Hatalmak kedvezően fogadták vagy fogják fogadni, megállapodtak, hogy a németalföldi külügyminisztériumban az említett csatlakozási bejelentések elfogadása és megállapítása céljából jegyzőkönyv nyittassék, amely csatlakozások hatálya az említett jegyzőkönyv aláírását követő 60-ik napon fog kezdődni.
A jelen jegyzőkönyv meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok Hágában le fognak tétetni, mihelyt ezt az aláíró Hatalmak közül hat megteheti.
Ez a megállapodás hatályba fog lépni attól az időponttól számított harmincadik napon, amidőn az aláíró Hatalmak megerősítő okirataikat letették.
Aminek hiteléül az e célból kellően meghatalmazott alulírottak aláírták a mai napon kelt jegyzőkönyvet, amelynek egy hiteles másolata az aláíró Hatalmak mindegyikének meg fog küldetni.

Kelt Hágában, az 1924. évi július hó 4-én.

(Aláírások.)

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép életbe, még pedig a 2. §-ban foglalt Jegyzőkönyv életbelépésének napjától kezdődő hatállyal.

4. § A jelen törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter bizatik meg, aki a Jegyzőkönyv életbelépésének napját rendelettel fogja közzétenni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás