• Tartalom
Oldalmenü

1916. évi I. törvénycikk

a métermérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1876. évi II. törvénycikk módosítása tárgyában.

1916.01.15.

(Szentesítést nyert 1916. évi január hó 9-én. Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1916. évi január hó 15-én kiadott 1. számában.)

1. § A kereskedelemügyi miniszter felhatalmaztatik, hogy a métermérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött és az 1876. évi II. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezménnyel kapcsolatos »Szabályzat«-on foganatosított azokat a módosításokat, amelyekhez az egyezményben részes államok az egyezmény XII. cikkének megfelelően hozzájárultak, rendeleti úton léptethesse életbe.

2. § Az első szakasz alapján kiadott rendeleteket az országgyűlésnek be kell jelenteni.

3. § E törvény végrehajtásával a kereskedelemügyi miniszter bizatik meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás