nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-01 - 2020-01-01
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


E rendelet hatálya a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2.§


(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal


3.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 1. napján hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!