nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-30 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


  1. §


(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

 567.693 e Ft bevétel

393.959 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.


(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:


Működési kiadások összesen:                         319.186 e Ft                                                  

melyből:

Felhalmozási kiadások összesen:                    73.773 e Ft

            melyből:


(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.


  1. §


A közös hivatal 2016. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.361.397 e Ft-ban állapítja meg.


5. §


(1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(4) A 8. melléklet a pénzkészlet alakulását mutatja be.

(5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.


7. §


(1) A rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.                                                                                                          (2) Hatályát veszti                                                                                                                                                          a) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet;

b) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet;

c) Kéthely Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 5/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet;

d) Kéthely Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 5/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
104.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!