nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Okány Község Képviselő-testületének 13/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Okány Község Képviselő-testületének 13/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Okány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Okány Község Önkormányzata Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adóját és helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időre.


2. §


Magánszemélyek kommunális adója


(1) Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg.


(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól


  1. a község külterületén található építmény,
  2. a község külterületén található telek,

                      c. a 85. éven felüli adóalany a 85. életév betöltését követő január 1-től.3. §


Az adó mértéke


(1) Felépítménnyel (lakóház, gazdasági épület, üzlet) rendelkező ingatlan esetén adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 2.000,-Ft/év.


(2) Belterületi üres telek esetén adótárgyanként: 1.000,- Ft/év.


4. §


Helyi iparűzési adó


Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.


5. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 %-a,

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000,-Ft.


6. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.Okány, 2015. november 18.
                                         Szívós László                                                                             Bai Zsolt

                                          polgármester                                                                               jegyző      
A kihirdetés napja: 2015. november 19.


                                                                                                                Bai Zsolt   

                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!