nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-12-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelet személyi hatálya az Enyingi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőire terjed ki.


2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 2017. évben az alábbiak szerint jogosult illetménykiegészítésre:


a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult,


b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


3. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


                                ViplakTibor s.k.                                                              dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                 polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:

A rendelettervezet társadalmi egyeztetése 2016. október 21. – 2016. október 25. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.


Ellene bejelentés, észrevétel  érkezett / nem érkezett.Enying, 2016. október 27.Kihirdetve: 2016. október 27.

                                                                                       

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!