nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VII.9.) rendelete
Hatályos:2015-07-09 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VII.9.) rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes

szabályairól szóló 9/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban új Ötv.) 106-110. §-ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 18. § (1) bekezdésére, a 12/2012. (VII.17.) rendeletével és a 13/2013. (XII.19.) rendeletével módosított 9/2012.(VII.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) a következők szerint módosítja: 


1. §


(1) Az R. 5.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki.


„ (7) Az önkormányzat idegen tulajdonon használati vagy bérleti jogviszonyt létesíthet. A használati és bérleti jogviszony létesítéséről a képviselőtestület dönt. A jogviszonyról egyedi megállapodás készül, melyet a képviselőtestület hagy jóvá.”2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


            Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

             polgármester                                                                               jegyző

A rendeletet kihirdettem.


Akasztó, 2015. július 9.                                               Varga Béláné

                                                    jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!