nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-15 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


2. Herencsény Község Önkormányzata összesített
2019. évi kiadásai és bevételei


2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi kiadási és bevételi főösszege 64 232 669 forint.


3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                    60 468 021 forint

személyi juttatások                                                                       23 987 775 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     4 291 884 forint

dologi kiadások                                                                            22 774 115 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          5 483 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                      3 931 247 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                 2 285 000 forint

beruházások                                                                                       785 000 forint

felújítások                                                                                     1 500 000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               0 forint


4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                   53 633 746 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről               43 878 746 forint

közhatalmi bevételek                                                                     8 750 000 forint

működési bevételek                                                                       1 005 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                             0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                              0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                 0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        0 forint


2/A. Herencsény Község Önkormányzata összesített
2019. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi finanszírozási kiadási és bevételei


 1. finanszírozási kiadás                                                                   1 479 648 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               1 479 648 forint


 1. finanszírozási bevétel                                                                10 598 923 forint

maradvány igénybevétele                                                            10 598 923 forint


6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi költségvetési egyenlegét az
1. melléklet tartalmazza.


7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a
2. melléklet tartalmazza.


8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a
3. melléklet tartalmazza.


9. §   (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 4 fő, az alábbiak szerint:


 1. önkormányzat:                             1 fő
 2. óvoda:                                          3 fő


(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő, az alábbiak szerint:


 1. önkormányzat:                           10 fő
 2. óvoda:                                          0 fő


3. Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai és bevételei


10. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi kiadási és bevételi főösszege 64 153 456 forint.


11. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                    40 093 460 forint

személyi juttatások                                                                       11 119 360 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     1 747 743 forint

dologi kiadások                                                                            17 812 110 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          5 483 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                      3 931 247 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                   2 285 000 forint

beruházások                                                                                       785 000 forint

felújítások                                                                                      1 500 000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               0 forint


12. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


 1. működési bevételek                                                                   53 631 746 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről               43 878 746 forint

közhatalmi bevételek                                                                     8 750 000 forint

működési bevételek                                                                       1 003 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                             0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                              0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                 0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        0 forint


3/A. Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


13. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


 1. finanszírozási kiadás                                                                 21 774 996 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               1 479 648 forint

központi, irányító szervi támogatás folyósítása                           20 295 348 forint


 1. finanszírozási bevétel                                                                10 521 710 forint

maradvány igénybevétele                                                            10 521 710 forint


14. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.


15. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 1 fő.


(2) A Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi kiadásai és bevételei


16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi kiadási és bevételi főösszege 20 374 561 forint.


17. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                    20 374 561 forint

személyi juttatások                                                                       12 868 415 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     2 544 141 forint

dologi kiadások                                                                              4 962 005 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        0 forint

            egyéb működési célú kiadások                                                                    0 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                                 0 forint

beruházások                                                                                                  0 forint

felújítások                                                                                                    0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               0 forint


18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                            2 000 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                               0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                   0 forint

működési bevételek                                                                              2 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                             0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                              0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                 0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        0 forint


4/A. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi finanszírozási bevételei


19. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi finanszírozási bevételei


 1. finanszírozási bevétel                                                                20 372 561 forint

központi, irányító szervi támogatás                                             20 295 348 forint

            maradvány igénybevétele                                                                        77 213 forint


20. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetési egyenlegét az 5. melléklet tartalmazza.


21. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2019. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22. § A polgármester 500. 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


23. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


24. § (1) Jelen rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 34. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.


25. § Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.


6. Záró rendelkezések


26. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


27. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjával alkalmazni kell.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
156.51 KB
2. melléklet
167.09 KB
3. melléklet
141.1 KB
4. melléklet
165.71 KB
5. melléklet
155.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!