nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-01 - 2013-12-31
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§  (1) A rendelet a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki.

(2) A 2. §-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell.


2. Juttatások, támogatások


2.§  (1) A köztisztviselő részére az alábbi juttatások biztosíthatók:

a) illetményelőleg,

b) képzési, továbbképzési támogatás.

(2) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.


3. Illetménykiegészítés


3.§ Az illetménykiegészítés mértéke a 2013. évben

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 30 %-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 20 %-a.4. Záró rendelkezések


4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003.(X.02.) KT. számú rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!