nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról  

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli e


1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi bevétele 50.076.332

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.5.6. számú melléklet tartalmazza.


2.§ 


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi kiadásait  32.487.358 forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.


3.§


(1) A Képviselőtestület a 2016.évi pénzmaradványt  17.588.974 forintban határozza meg,

      az 7.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pénzmaradvány a 2017. évi

      bevételek között szerepel. 


4.§


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, az egyéb állami pénzalapokkal, valamint a helyi önkormányzatok általános és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal való elszámolását a 8. számú melléklet jeleníti meg.


5.§.


       Az önkormányzat vagyona a 2016. évi mérleg alapján  199.461.690 forint. Az önkor-

      mányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


6.§.


Az önkormányzat 2016. év végi adósságállománya a 10.számú mellékletekben szerepel. A pénzeszközök változását a 11. sz. melléklet mutatja be.

7.§   


A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása a

jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.   

          

                                                                         8.§.    

                                    

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Malomsok község Önkormányzat és Szervei 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete, valamint Malomsok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2015.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

                                           

                                   

   Hegyiné Böröcz Adél sk.                Fintáné Dóra Mária sk.

  jegyző polgármester
Kihirdetve: Malomsok, 2017. május 30.                                                                             Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Zárszám.rendelet mellékletei
85.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!