nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-24 - 2019-05-15
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.23.) önkormányzati rendelete
az illetményalap megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 46.380,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 21/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete.

                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                       aljegyző

Kihirdetve: 2019. január 23.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!