nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 - 2016-04-30
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Az Ör. 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.K.m.f.
                         Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                          aljegyzőKihirdetve: 2016. március 30.

                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27 KB
2. melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!