nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2017 (VI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-07 - 2017-06-08
Tiszacsege Város Önkormányzata 17/2017 (VI.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a 3. § b) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában, a 3. § c) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, az 5. § tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 10. § tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 2.c.) pont 14. sora hatályát veszti.


2. §

A Rendelet 4. melléklet 2. pontja jelen Rendelet melléklete szerint módosul.


3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de kihirdetést követő napon hatályát veszti.


Tiszacsege, 2017. június 6. Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet 172017
16.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!