nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 - 2016-05-27
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 101 874 ezer forintban állapítja meg.”


2. § Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                      70 692 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   54 695 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                      14 888 ezer forint  

működési bevételek                                                                             613 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                  496 ezer forint”


3. § Az önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. felhalmozási kiadások                                                                 17 138 ezer forint

beruházások                                                                                    13 290 ezer forint

felújítások                                                                                         3 568 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        280 ezer forint”


4. § Az önkormányzati rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Az önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 101 614 ezer forintban állapítja meg.”


5. § Az önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  1. működési bevételek                                                                      70 469 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   54 695 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                      14 888 ezer forint

működési bevételek                                                                            563  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                  323 ezer forint”


6. § Az önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. felhalmozási kiadások                                                                 16 995 ezer forint        

beruházások                                                                                    13 147 ezer forint

felújítások                                                                                         3 568 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        280 ezer forint”


7. § Az önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


19. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                           223 ezer forint

működési bevételek                                                                              50  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                     173 ezer forint”


8. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


9. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.


10. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.


11. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.Záró rendelkezések


13. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
336.28 KB
1.1. melléklet
184.52 KB
1. 2. melléklet
156.87 KB
2. melléklet
134.63 KB
3. melléklet
137.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!