nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 13/2018 (VII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-03 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 13/2018 (VII.2.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőknek 2018. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről szóló 2/2018 (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek 2018. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről szóló 2/2018 (I. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„4. § (1) A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások biztosíthatók:

                   a)  Illetményelőleg, ami visszatérítendő,

                   b)  Rendkívüli segély,

                   c)  Szemüveg, kontaktlencse készítés díjához történő hozzájárulás.


    (2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait köztisztviselő esetén a jegyző állapítja meg, a polgármester esetén a köztisztviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2018. július 2.
                                     Szilágyi Sándor                                                                 dr. Bóné Mónika

                                       polgármester                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!