nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) rendelet módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Marcaltő község 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2016.(II.15.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 163.793 e Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 163.793 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2016.(II.15.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 47.608 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.2/1 ,2/2, 4., 6., 7., 8.1.1., 8.1.2,8.1.3., 8.1.4, 8.2,számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet 1., 2/1., 2/2., 4., 6., 7., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4., 8.2. mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél Sandl Zoltán

jegyző polgármesterA rendelet kihirdetve:

Marcaltő, 2017. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mód.kv.rendelet mellékletei
116 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!