nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-01-31 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.30.) Ör. számú rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya Ebes község közigazgatási területére terjed ki.2. §

(1) Ebes községben három vegyes háziorvosi körzet működik.

(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza


3.§

Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.


4. §

Az iskola-egészségügyi ellátás az I. és II. háziorvosi körzetben történik az 1. számú mellékletben meghatározott feladat-megosztás szerint.


5. §

(1) Ebes községben kettő védőnői körzet működik.

(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza


5/A. §[1]

Ebes Község közigazgatási területe az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából egy körzetet alkot.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


7. §

Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településen működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 13/2012. (V. 31.) Ör. számú rendelete.
               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   [1]

A rendelet szövegét a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.01.31-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
15.09 KB
2. számú melléklet
14.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!