nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015 (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-06-27 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015 (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 7/2004. (III. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § A közművelődésről szóló 7/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közművelődési intézmények, közösségi színterek és közművelődési megállapodások útján látja el.”

2. § A rendelet 5. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Önkormányzat a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatait a következő közösségi színtereken látja el:
a) Integrált Közösségi és Szolgáltató tér - Közösségi Ház: Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
b) Művelődési ház - Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
c) Falumúzeum - Gyöngyöstarján, Dobó u. 32.

(1b) Az (1a) bekezdés c) pontjában megjelölt közösségi színtéren történő feladatellátás a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesülettel együttműködésben történik.”

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!