nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-02 - 2018-10-03
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról és a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő nn) ponttal egészül ki:

[12.     § A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:]

„nn) hozzájárul a közkifolyók nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez és megállapítja az igénybevétel után fizetendő díjat.”


2. §Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.


3. §Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló 25/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.


4. §Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló 20/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.


5. §Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló 29/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.


6. §Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló 4/2012. (II. 3.) önkormányzati rendelet.


7. §Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 28/2004. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet.


8. §(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba, de 2018. április 1-jétől alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!