nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2019 (X.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-10-28 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2019 (X.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2014. (XI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §        Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület szervei:

  1. polgármester,
  2. Ügyrendi és Szociális Bizottság,
  3. Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal,
  4. jegyző,
  5. az önkormányzat társulásai.”


2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:


„7.§ (1) A képviselő-testület egy állandó bizottságot hoz létre, az Ügyrendi és Szociális Bizottságot, amely 5 fő képviselő tagból és 2 fő külsős tagból áll.”


3. § (1) A Rendelet 12. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Szociális Bizottság” szövegrész, és a (4) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi és Szociális Bizottság” szövegrészre módosul.


(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki.


„(4) j) a település környezetvédelmi és köztisztasági állapotának javítása.”


4. § A rendelet 21. § (6) bekezdése a) pontjában a „2004. évi CXL. törvényben” szövegrész „2016. évi CL. törvényben” szövegrészre módosul.


5. § (1) A Rendelet 22. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi és Szociális Bizottság” szövegrész, és a (2) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi és Szociális Bizottság” szövegrészre módosul.

       (2) A Rendelet 31. § (3) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi és Szociális Bizottság” szövegrészre módosul.

       (3) A rendelet 41. § (7) bekezdésében a „bizottságok” szövegrész „bizottság” szövegrészre módosul.

        (4) Ahol az önkormányzat rendelete Ügyrendi Bizottságot, Pénzügyi és Szociális Bizottságot említ, ott Ügyrendi és Szociális Bizottságot kell érteni.


6. § A Rendelet 3. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép.7. § (1) A rendelet 2019. október 28-án 18 óra 15 perckor lép hatályba.

        (2) Hatályát veszti a Rendelet 7. § (12) bekezdés a) pontja.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú függelék
12.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!