nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 - 2018-06-06
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 613.662.018 forintban állapítja meg.”


2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                                315.569.954 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           120.527.822 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                14.348.890 Ft

d) működési bevétel                                                                                  17.259.780Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            156.563 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         56.740.400 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        340.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   88.718.609 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 610.798.618 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 491.785.086Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                             391.559.394 Ft

aa) személyi juttatások:                                                               226.227.146 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   43.637.053 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                      85.582.519 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    33.501.759 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  2.610.917 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                        203.650.593 Ft

ba) beruházások                                                                            45.050.378 Ft

bb) felújítások                                                                              93.049.423 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                             65.550.792Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                            18.452.031 Ft

ca) tartalékok                                                                                10.064.210 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                           8.387.821 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 611.792.018 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.870.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 45.050.378Ft értékben, a felújítási kiadásokat 93.049.423 Ft-ban állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) Családi támogatások                                                                               7.716.500 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                         0 Ft

c) Települési támogatás                                                                             21.384.775 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás     3.900.484 Ft

e) Köztemetés                                                                                             500.000 Ft”


4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 10.064.210 Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 10.064.210 Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.”


6. § Az Alaprendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetési módosított kiadási és bevételi főösszegét 43.343.532 forintban állapítja meg.”


7. § Az Alaprendelet 8. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                           43.268.965 Ft

b) működési bevétel                                                                                           50.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          24.567 Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 43.343.532 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 43.343.532 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 9. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               43.343.532 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 31.544.498 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                      7.676.801 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                        4.026.705 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 95.528 Ft

ba) beruházások                                                                                                   95.528 Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 43.343.532 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


9. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 142.861.281forintban állapítja meg.”


10. § Az Alaprendelet 12. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          138.558.923 Ft

b) működési bevétel                                                                                      3.726.952 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        545.406 Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 142.861.281 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 142.861.281 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”


11. § Az Alaprendelet 13. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            142.861.281Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                91.112.941Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  20.813.199Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                     30.935.141Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 142.861.281 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


12. § Az Alaprendelet 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.”


13. § Az Alaprendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 609.315.093 forintban állapítja meg.”


14. § Az Alaprendelet 16. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  315.569.954 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             120.397.822 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  14.298.897 Ft

d) működési bevétel                                                                                    13.662.821 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                               156.563 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           56.740.400 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          340.000 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      88.148.636 Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 606.451.693 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 487.438.161 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932Ft-ban állapítja meg.”


15. § Az Alaprendelet 17. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                           205.450.109 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                              103.569.707 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            15.147.053 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    50.620.673 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             33.501.759 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                2.610.917 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                      203.555.065 Ft

ba) beruházások                                                                                          44.954.850 Ft

bb) felújítások                                                                                             93.049.423 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             65.550.792Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                         200.309.919 Ft

ca) tartalékok                                                                                              10.064.210 Ft

cb) finanszírozás                                                                                       181.857.888 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                      8.387.821 Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 607.445.093 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.870.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


16. § Az Alaprendelet 18. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.”


17. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.


18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2018. június hó 1. nap                                                                                              dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
330 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!