nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-02-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2010. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §

E rendelet hatálya Ebes Község belterületén (kivéve iparterületek) a vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre terjed ki.


2. §

(1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles zárva tartani az üzletet az év minden napján 22.00 óra és 05.00 óra közötti időszakban.


(2)[1] Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alólkivételt képeznek

a) a szombati napok, amelyek esetében a kötelező zárva tartási időszak a következő nap 02.00 órától 05.00 óráig tart, valamint

b) szilveszter éjszakája.


3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik

a) az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényekre,

b) lakodalom tartására.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


5.§

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 32/2015. (X. 22.) Ör. sz. rendelete.


          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző[1]

A rendelet szövegét a 3/2018 (I.31) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.02.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!