nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.19.) rendelete
Hatályos:2014-08-19 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.19.) rendelete
Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosításáról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (VIII.19) önkormányzati rendelete

Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosításáról


Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. § (5) bekezdése szerint Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §


(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) Kiadásait                              130.337.000  Forintban,

ezen belül:

aa) Működési kiadásait                                               111.691.000 Forintban,

ab) Felhalmozási kiadásait                                             1.416.000 Forintban,   

ac) Tartalékokat                                                           17.230.000 Forintban,

b) Bevételeit                              272.094.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                              269.523.000 Forintban,

bb) Felhalmozási bevételeit                                             2.571.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének

c) Kiadásait                                 82.307.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                                 82.307.000 Forintban,

d) Bevételeit                                  6.111.000 Forintban.

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                                  6.111.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Faluház 2014. évi költségvetésének

e) Kiadásait                                 12.662.000 Forintban,

ezen belül:

ea) Működési kiadásait                                                 12.662.000 Forintban,

f) Bevételeit                                   1.550.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési bevételeit                                                   1.550.000 Forintban,


A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2014. évi költségvetésének

g) Kiadásait                                 29.436.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési kiadásait                                                 29.436.000 Forintban,

h) Bevételeit                                  5.399.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési bevételeit                                                  5.399.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének

i) Kiadásait                                  72.071.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési kiadásait                                                  72.071.000 Forintban,

j) Bevételeit                                   1.388.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési bevételeit                                                    1.388.000 Forintban

állapítja meg.


(2) Költségvetési egyenleg összege                     40.271.000 Forint hiány.

Ezen belül

ka) Működési hiány:                                                          41.426.000 Forint,

kb) Felhalmozási többlet:                                                     1.155.000 Forint.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló források:

la) Előző évek költségvetési maradványának összege                              

                                                                                      40.271.000 Forint,

ezen belül:

laa) Működési célra                                                           40.271.000 Forint.


(2) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(3) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(4) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


2. §


(1) Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott kiadási összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összegét 17.230.000 Forintban állapítja meg.

(2) A tartalékon belül a Képviselőtestület az alábbi két célra különít el összeget:

a) A KEOP-2014-4.10.0/N Fototvaltikus rendszerek kialakítása című pályázat kapcsán támogatás megelőlegezés címen 4.911.000 Forintot.

b) Közlekedésbiztonsági célra 12.049.000 Forintot.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                   jegyző


Záradék:


Kihirdetve: Akasztó, 2014. augusztus 19.

                                                                                                          Varga Béláné

                                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet-önkormányzat
30 KB
1.számú melléklet-óvoda
29 KB
1.számú melléklet-faluház
29 KB
1.számú melléklet-INO
29 KB
1.számú melléklet-PH
29 KB
2.számú melléklet
43.5 KB
3.számú melléklet
49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!