nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-30 - 2017-01-31
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:


  1. §


Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:összesen 14.886 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen

14.886 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét  13.206 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket

1.680 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

a dologi kiadások előirányzata terhére, 368 e Ft-ot

jóváhagyja.

3. §


/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet


4. §


  1.  Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 2/C. melléklete e rendelet 2/C. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.    5. §


E rendelet 2017. január 30. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
110 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!