nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-01 - 2019-09-01
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi kiadási és bevételi főösszege 69 972 318 forint.”


2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. működési kiadások                                                                            65 425 468 forint

személyi juttatások                                                                               29 921 767 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              5 078 664 forint

dologi kiadások                                                                                   21 106 604 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  5 483 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                              3 835 433 forint


  1. felhalmozási kiadások                                                                         2 453 073 forint

beruházások                                                                                              953 073 forint

felújítások                                                                                             1 500 000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                      0 forint”


3. § A költségvetési rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                            58 924 310 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                        49 169 310 forint

közhatalmi bevételek                                                                             8 750 000 forint

működési bevételek                                                                               1 005 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 forint”


4. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi kiadási és bevételi főösszege 69 893 105 forint.”


5. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Herencsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. működési kiadások                                                                            45 050 907 forint

személyi juttatások                                                                               17 053 352 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              2 534 523 forint

dologi kiadások                                                                                   16 144 599 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  5 483 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                              3 835 433 forint


  1. felhalmozási kiadások                                                                         2 453 073 forint

beruházások                                                                                              953 073 forint

felújítások                                                                                              1 500 000 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                      0 forint”


6. § A költségvetési rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                            58 922 310 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                        49 169 310 forint

közhatalmi bevételek                                                                             8 750 000 forint

működési bevételek                                                                               1 003 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 forint”


7. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


8. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


9. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


10. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


11. §. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
202.85 KB
2. melléklet
200.38 KB
3. melléklet
179.16 KB
4. melléklet
215.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!