nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (VI.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (VI.23.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A R. 36. § (1) bekezdése kiegészül a következőkkel:

„A képviselő naptári negyedévente egy alkalommal fogadóórát tarthat az általa előzetesen meghatározott időpontban. A fogadóóra időpontjáról 15 nappal megelőzően hirdetményt kell közzétenni az önkormányzat hirdetőtábláján.”


2.§


Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!