nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-01 - 2016-12-01
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 69 777 312 forintban állapítja meg.”


2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


  1. működési bevételek                                                                              63 140 032 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                          52 546 482 forint

közhatalmi bevételek                                                                                9 629 000 forint  

működési bevételek                                                                                     791 500 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                            173 050 forint


  1. felhalmozási bevételek                                                                              800 280 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                                         0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      800 280 forint”


3. § A költségvetési rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. működési kiadások                                                                              67 976 997 forint

személyi juttatások                                                                                 28 471 530 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    7 171 240 forint

dologi kiadások                                                                                      18 889 423 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     8 185 280 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 5 259 524 forint


  1. felhalmozási kiadások                                                                               602 122 forint

beruházások                                                                                                 602 122 forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0 forint”


4. § A költségvetési rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. finanszírozási bevétel                                                                        5 837 000 forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                                             0 forint

költségvetési maradvány                                                                     5 837 000 forint


  1. finanszírozási kiadások (nettósított int.fin. nélküli)                        1 198 193 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    1 198 193 forint”


5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi kiadási bevételi főösszege 69 522 012 forint.


6. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


  1. működési bevételek                                                                       63 685 012 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   52 546 482 forint

közhatalmi bevételek                                                                        9 629 000 forint

működési bevételek                                                                            591 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                     118 250 forint 


  1. felhalmozási bevételek                                                                       800 280 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       0 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                          0 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               800 280 forint”


7. § A költségvetési rendelet 12. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                       52 269 922 forint

személyi juttatások                                                                          19 183 930 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            4 590 538 forint

dologi kiadások                                                                               15 050 650 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             8 185 280 forint

egyéb működési célú kiadások                                                         5 259 524 forint


  1. felhalmozási kiadások                                                                       602 122 forint

beruházások                                                                                          602 122 forint

felújítások                                                                                                       0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                  0 forint”


8. § A költségvetési rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) finanszírozási bevétel                                                                        5. 837 000 forint

költségvetési maradvány                                                                         5. 837. 000 forint”


9. § A költségvetési rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 15 707 075 forint.”


10. § A költségvetési rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                               255 300 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                     220 500 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                            54 800 forint”


11. § A költségvetési rendelet 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési kiadások                                                                          15 707 075 forint

személyi juttatások                                                                                   9 287 600 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    2 580 702 forint

dologi kiadások                                                                                        3 838 773 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

            egyéb működési célú kiadások                                                                             0 forint”12. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


13. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.


14. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.


15. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


16. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.2. Záró rendelkezések


17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
414.09 KB
1.1. melléklet
222.44 KB
1.2. melléklet
197.33 KB
2. melléklet
188.7 KB
3. melléklet
207.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!