nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2018 (IV.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2018 (IV.13.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § Tiszacsege Város Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság életkörülményeinek, pihenéséhez, nyugalmához különösen az éjszakai (23.00 - 06.00 órák közötti) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása.”


2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdésének f.) pontja hatályát veszti.


3. § A Rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § b) éjszakai nyitva tartás: 23.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.”


4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. §. (1) A Képviselő- testület  az eltérő nyitva tartást meghatározott időpontra vagy határozatlan időre engedélyezheti, azonban a hosszabbított nyitva tartás nem haladhatja meg a 02.00 órát.

a)    Amennyiben a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban egy éven belül a vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett lakossági panasz, vagy bejelentés, és

b)    vállalja, hogy az eltérő nyitva tartást követően, reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben, a közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.

c.)   A vendéglátó üzlet tulajdonosa a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében köteles szerződést kötni erre szakosodott őrző-védő társasággal. olyan gazdasági szereplővel, akinek főtevékenysége őrző-védő szolgálat, vagy egyéb biztonsági szolgáltatás.”


5. § A Rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (3) e)   az 1) bekezdés c.) pontjában meghatározott szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.”6. § A Rendelet 5. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (4) Az engedély kiadásáról szóló döntésről a jegyző és a bejelentő tájékoztatja a rendőrséget. 


(5)     E rendeletben meghatározott eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”


7. § Ezen módosító rendelet 2018. június 1. napjától lép hatályba, de kihirdetést követő napon hatályát veszti.


Tiszacsege, 2018. április 13.
       Szilágyi Sándor                                                                            Dr. Bóné Mónika

        polgármester                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!