nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016 (XII.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-12-24 - 2016-12-25
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016 (XII.23.) Ör. számú rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja.


1. §

A R. 3. számú melléklete az 1. számú mellékletre módosul.


2. §

Hatályát veszti a R. 9. § (4) bekezdés c), h) pontja.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályt veszti.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
18.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!