nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a következőket rendeli el:


1.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 1.289.589 ezer Ft költségvetési bevétellel,
  2. 1.358.896 ezer Ft költségvetési kiadással és
  3. 69.307  ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 28.611 ezer Ft a működési hiány és 40.696 ezer Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3 .§

(1)   A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4.§

(1)  A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(2)  A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(4)  A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(6)  A Rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.


5.§

(1)   A Rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.


6.§


(1)   A Rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 35. melléklete helyébe a 25. mellélelt lép.

(4)   A Rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.


7.§


Ez a rendelet 2016. május 30-án 20.00 órakor lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek 9_2016
1.75 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!