nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2019 (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-05-29 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2019 (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


  1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét       356 681 894 Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


  1. a Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét               323 852 135 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


  1. a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(4) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 2018. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét               100 810 531 Ft-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


2. §.

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez
56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!